Văn bản theo cơ quan ban hành: Báo cáo thường niên

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Thể loại Trích yếu File đính kèm
1 10/BC-QBVMT 15/01/2023 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý IV/2022
2 78/BC-QBVMT 23/10/2022 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý III năm 2022
3 62/BC-QBVMT 20/07/2022 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý II năm 2022
4 40.BC-QBVMT 21/04/2022 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý I năm 2022
5 03/QĐ-HĐQLQ 17/01/2022 Quyết định Quyết định ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được tài trợ, đồng tài trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên và mức tài trợ năm 2022.
6 01/QĐ-HĐQLQ 17/01/2022 Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Yên
7 07/BC-QBVMT-2021 12/01/2022 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên năm 2021
8 06/BC-QBVMT-2021 12/01/2022 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý IV-2021
9 71-BC-QBVMT-2021 06/10/2021 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ tiền mặt, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý III-2021
10 47-BC-QBVMT-2021 22/07/2021 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý II-2021
11 36/BC-QBVMT 22/04/2021 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý I/2021
12 09/BC-QBVMT 21/01/2021 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý IV/2020
13 64/BC-QBVMT 22/10/2020 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý III/2020
14 45/BC-QBVMT 22/07/2020 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý II/2020
15 06/BC-QBVMT 28/01/2020 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý IV/2019
16 84/BC-QBVMT 23/10/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý III/2019
17 67/BC-QBVMT 23/07/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý II/2019
18 46/BC-QBVMT 25/04/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý I/2019
19 04/BC-QBVMT 24/01/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý IV/2018
20 05/BC-QBVMT 24/10/2018 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý III/2018
21 03/BC-QBVMT 23/07/2018 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý II/2018.
22 01/BC-QBVMT 23/04/2018 Báo cáo Báo cáo Tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên.
23 26/BC-QBVMT 23/04/2020 Báo cáo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên quý I/2020
24 02/QĐ-HĐQLQ 26/01/2021 Quyết định Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên
25 01/QĐ-HĐQLQ 03/05/2020 Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên
26 15/BC-QBVMT 24/01/2021 Báo cáo Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Quỹ bảo về môi trường Phú Yên.
27 16/BC-QBVMT 23/03/2020 Báo cáo Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Quỹ bảo vệ môi trường Phú Yên
28 02/QĐ-HĐQLQ 14/04/2019 Quyết định Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên
29 03/BC-QBVMT 17/01/2019 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây