Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ bao gồm:
a) Hội đồng quản lý Quỹ: 05 thành viên
      1. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;
      2. Ông Đặng Ngọc Anh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Phó Chủ tịch Hội đồng;
      3. Bà Trần Hoàng Thanh Quế - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;
      4. Ông Đặng Kim Ba - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư- Ủy viên;
      5. Ông Trần Văn Trí - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên - Ủy viên.
b) Ban kiểm soát Quỹ: 03 thành viên
      1. Nguyễn Văn Thuận - Phó trưởng phòng TC, HCSN Sở Tài chính - Trưởng ban;
      2. Võ Duy Luân - Kế toán trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên.
c) Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ: 05 người, gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng và 02 nhân viên bộ phận giúp việc
      1. Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Giám đốc;
      2. Đào Thị Lý Len - Phó Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Giám đốc;
      3. Huỳnh Lê Huy - Nhân viên phụ trách Kế toán;
      4. Hà Thị Thu Hằng - Nhân viên Bộ phận giúp việc;
      5. Lê Nguyễn Đoan Trinh - Chuyên viên Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường - Nhân viên.
Trong đó, 83% nhân sự của Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây