Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản quy phạm pháp luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Thể loại Trích yếu File đính kèm
1 29/2021/QĐ-UBND 15/08/2021 Quyết định Quyết định ban hành Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác, nhận ủy thác của Quỹ bảo trợ môi trường tỉnh Phú Yên
2 40/2019/NĐ-CP 12/05/2019 Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
3 03/2017/TT-BTNMT 20/03/2017 Thông tư Thông tư hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
4 08/2017/TT-BTC 23/01/2017 Thông tư Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường
5 38/2015/TT-BTNMT 29/06/2015 Thông tư Thông tư về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
6 19/2015/NĐ-CP 13/02/2015 Nghị định Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
7 38/2020/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây